Naša ponuka

Na Slovensku realizujeme naše inovačné vzdelávanie v slovenskom jazyku v súlade s § 55 ods. 3,5 a 6 zákona č.138/2019 Z.z.. a s partnerskými organizáciami v rámci vybraných krajín EÚ v angličtine.

Pomáhame zlepšovať vzťahy na pracovisku, zvyšujeme motiváciu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl, vytvárame vysoko kvalitné tímy odborníkov a prispievame k premene tradičnej školy na modernú.