Tvorba vízií na školách

Hlavný cieľom programu je posilniť sebavedomie účastníkov vo vieru v ich vlastné riešenia a povedomia o potrebe rozvoja ich sociálno-emocionálnej inteligencie a práce v tíme.

390 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Medzinárodné programy
Trvanie: 
18h / 3 dni
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 účastníkov

Základné informácie

Obsah programu
  • Očakávania, ciele a motivácia účastníkov.
  • Univerzálne princípy sebarozvoja.
  • Interaktívne cvičenia, prípadové štúdie, hry.
  • Inovatívne vizualizačné metódy na podporu motivácie založené na výskume v oblasti psychológie a vzdelávania.
  • Sebahodnotenie, životné príbehy a tvorba vízie do budúcnosti.
  • Prezentácie účastníkov, hodnotenie, záver.
  • Akčný plán pre blízku budúcnosť.
Aktuálne termíny:
14.8. - 16.8.2023 - Slovensko

Čo sa naučíte

Tento kurz prináša nové prístupy, ktoré inšpirujú ľudí pracujúcich v školách, aby si vytvorili vlastné vízie, ktoré im umožnia rásť a rozvíjať sa pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. Kurz je založený na 9 princípoch moderného človeka Learn & Lead, ktoré povzbudzujú ľudí k aktívnemu prístupu v ich živote. Sú veľmi inšpiratívne a motivujúce pre každého, kto je pripravený vydať sa na cestu sebarozvoja za účelom lepšieho uplatnenia sa v živote.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

390 €

Kurz je určený pre učiteľov a lektorov rôznych typov škôl a predmetov. Podnetný môže byť aj pre vedúcich a riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní.

Počet lístkov:

Kategória: 
Medzinárodné programy
Trvanie: 
18h / 3 dni
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 účastníkov
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves