Evolúcia moderného učiteľa

Tento kurz je základom inovačného vzdelávania učiteľov Inovácie Learn & Lead a je aktuálne v ponuke hybridnou formou, to znamená, že sa ho môžete zúčastniť tak v mieste konania (Trnava), ako aj z pohodlia vlastného domova.

Cieľom kurzu je pomôcť pedagógom pri napájaní sa na aktuálnu kurikulárnu reformu, podporiť ich v hľadaní a presadzovaní ich myšlienok a nápadov na vylepšenie práce v triede a mimo nej, a rozvinúť ich kompetencie súvisiace so zavádzaním moderných prístupov na školách.

Originálnou zložkou nášho tréningu je aplikácia 9 princípov moderného človeka Learn & Lead, ktoré navádzajú učiteľov na cestu kontinuálneho rozvoja, a to konkrétne v posilňovaní ich odvahy, proaktivity, tímovosti, intuície, otvorenej mysle, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viery vo vlastné schopnosti.

190 €

INOVAČNĚ VZDELÁVANIE pre učiteľov na aktuálne horúcu tému kurikulárnej reformy. Vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
50 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 + online

Základné informácie

Obsah programu je vytváraný samotnými účastníkmi, ktorí pri registrácii vypĺňajú osobnú analýzu potrieb, cieľov a očakávaných výstupov. Počas tréningu budú pracovať na prípadových štúdiách moderného učiteľa a cez relaxačné cvičenia, podnetné a inšpiratívne diskusie budeme spoločne nachádzať riešenia pre aktuálne výzvy spojené so zavádzaním nových, moderných metód do našich škôl. Za pomoci komparatívnej analýzy rozoberieme a prepojíme princípy a antiprincípy moderného človeka Learn & Lead v kontext súčasného školstva. Vzájomné učenie sa a výmena príkladov dobrej praxe nám pomôžu posilňovať spoluprácu medzi účastníkmi a budovať učiacu sa komunitu učiteľov. Každý z účastníkov bude mať počas tréningu zabezpečenú našu individuálnu podporu pri napĺňaní svojich potrieb a očakávaných výstupov v ich priamom napojení na prácu v triede či škole.

V aktuálnom termíne sa môžete o účasť na tréningu uchádzať v akcii 2 za cenu 1. Prihláste sa spolu s kolegom, či kolegyňou najneskôr do 31.júla 2024 a študujte obaja za cenu jedného. Stačí sa zaregistrovať a pri registrácii uviesť meno svojho kolegu, či kolegyne.

Čo sa naučíte

 • Kriticky analyzovať život a prácu súčasného učiteľa a jeho/jej výzvy.
 • Kontrastovanie moderného prístupu učiteľa k svojej práci na škole s tradičným prístupom.
 • Prehlbovať chápanie a poznanie svojho konania, myslenia a postupov v práci.
 • Používať techniky seba reflexie pre účely svojho ďalšieho rozvoja.
 • Učiť sa reagovať na výzvy pri aplikácii 9 princípov moderného človeka do života súčasného učiteľa v kontexte aktuálnej kurikulárnej reformy.
 • Pracovať na svojich rozvojových potrebách a návrhoch riešení pre súčasné výzvy.
 • Tipy a triky ako uspieť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí na škole.

Tento tréning má presah aj do vášho osobného života, nakoľko tieto princípy sú univerzálne a dajú sa ľahko aplikovať v akejkoľvek oblasti života.

Miesto konania

Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter

Kalinčiakova 47

91701

Trnava

Slovensko

Termín konania

 • Termíny prezenčnej výučby sú od 1.októbra do 5.novembra 2024
 • Časy prezenčnej výučby sú od 15,00 – 18,15 hod.
 • Obdobie dištančnej výučby je od 6.novembra do 9.decembra 2024.
 • Termín záverečných skúšok je 10.decembra 2024 v čase od 15,00 do 18,00 hod.
 • Lektorkami tréningu sú PaedDr. Jana Chynoradská a Mgr. Soňa Petrášová.
 • Online výučba sa uskutoční cez ZOOM.
190 €

INOVAČNĚ VZDELÁVANIE pre učiteľov na aktuálne horúcu tému kurikulárnej reformy. Vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Počet lístkov:

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
50 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 + online
Mesto: 
Trnava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Pre koho sú vhodné tréningy a programy inovácie Learn & Lead?

Naše tréningy a programy sú vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl ako aj pre pracovníkom mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých. Sú ale vhodné aj pre inovátorov a podporovateľov moderného vzdelávania z radov širokej verejnosti, firiem a podnikateľov.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Čo získam tým, že sa zapojím do vzdelávania inovácie Learn & Lead?

Absolvovaním tréningov inovácie Learn & Lead získate neopakovateľný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s pedagogickým umením. Získate najaktuálnejšie informácie zo sveta moderného vzdelávania zameraného na potreby žiaka/študenta a načerpáte množstvo podnetov pre sebareflexiu a inšpiráciu do Vašej ďalšej práce, či života celkovo.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves