Moderná cesta rozvoja učiteľa

Kurz "Moderná cesta rozvoja učiteľa" sa skladá z troch častí:

1. kurz: Prístup zameraný na potreby žiaka

Obsah kurzu:

 • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
 • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
 • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
 • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovaniejednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, afektívnych stavov a osobnosti človeka.
 • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi.

2. kurz: Záklay komunikácie v tíme

Obsah kurzu:

 • Paradigma celistvého človeka podľa Stephena Coveya.
 • Uzávery a predpoklady v komunikácii. Ako to vidíte vy?
 • Role a zodpovednosti účastníkov.
 • Výzvy v reálnom živote a ich možné riešenia.
 • Prípadové štúdie efektívnej a úspešnej komunikácie.
 • Šťastní učitelia, šťastní manažéri, šťastní rodičia a žiaci.
 • Záverečné prezentácie, vyhodnotenie, zhrnutie.
 • Plán akcie do budúcnosti.

3. kurz: Základy nového leadershipu

Obsah kurzu:

 • Vedenie samého seba rozvoj. Hodnoty, poslanie, vízia.
 • Vedenie tímu. Efektívny líder. Aktívne počúvanie a kladenie otázok.
 • RACI matrix. Mentoring, vytváranie manažérskej kultúry. Noví lídri.
 • Prípadová štúdia Harmony Academy. Kritické neistoty a scenáre budúcnosti škôl.
 • Záverečné prezentácie, spätná väzba, zhrnutie.
 • Plán akcie pre budúcnosť.

Tento kurz je rozdelený na prezenčnú (33h) a dištančnú (33h) časť.

251 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
66 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest

Základné informácie

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, v skupinke 15 - 25 učiteľov, kombináciou prezenčnej a online formy, 33 a 33 hod. Celkovo pozostáva zo 66 vyučovacích hodín.

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

Kurz vás zároveň naučí chápať seba v kontexte druhých, uvedomíte si vzťah sloboda vs. zodpovednosť, posilníte svoje sebavedomie v interakcii s ostatnými. Rozviniete si povedomie o tom, ako dokážete efektívne komunikovať s druhými a posilníte svoju schopnosť počúvať druhých.

V neposlednom rade sa naučíte sa o dôvodoch vzniku a výhodách nového leadershipu, o tom, aké kvality a predpoklady má mať človek na vedúcej pozícii v moderných organizáciách v súčasnosti. Budete zdieľať svoje životné skúsenosti s vedením druhých na pracovisku a rozviniete si vedomosti o tom, ako inšpirovať druhých k akcii a spolupráci.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

Termín konania

Podľa výberu klienta

251 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Počet lístkov:

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
66 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Pre koho sú vhodné tréningy a programy inovácie Learn & Lead?

Naše tréningy a programy sú vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl ako aj pre pracovníkom mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých. Sú ale vhodné aj pre inovátorov a podporovateľov moderného vzdelávania z radov širokej verejnosti, firiem a podnikateľov.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Čo získam tým, že sa zapojím do vzdelávania inovácie Learn & Lead?

Absolvovaním tréningov inovácie Learn & Lead získate neopakovateľný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s pedagogickým umením. Získate najaktuálnejšie informácie zo sveta moderného vzdelávania zameraného na potreby žiaka/študenta a načerpáte množstvo podnetov pre sebareflexiu a inšpiráciu do Vašej ďalšej práce, či života celkovo.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves