Moderná cesta rozvoja učiteľa

Kurz "Moderná cesta rozvoja učiteľa" sa skladá z troch častí:

1. kurz: Prístup zameraný na potreby žiaka

Obsah kurzu:

 • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
 • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
 • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
 • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovaniejednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, afektívnych stavov a osobnosti človeka.
 • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi.

2. kurz: Záklay komunikácie v tíme

Obsah kurzu:

 • Paradigma celistvého človeka podľa Stephena Coveya.
 • Uzávery a predpoklady v komunikácii. Ako to vidíte vy?
 • Role a zodpovednosti účastníkov.
 • Výzvy v reálnom živote a ich možné riešenia.
 • Prípadové štúdie efektívnej a úspešnej komunikácie.
 • Šťastní učitelia, šťastní manažéri, šťastní rodičia a žiaci.
 • Záverečné prezentácie, vyhodnotenie, zhrnutie.
 • Plán akcie do budúcnosti.

3. kurz: Základy nového leadershipu

Obsah kurzu:

 • Vedenie samého seba rozvoj. Hodnoty, poslanie, vízia.
 • Vedenie tímu. Efektívny líder. Aktívne počúvanie a kladenie otázok.
 • RACI matrix. Mentoring, vytváranie manažérskej kultúry. Noví lídri.
 • Prípadová štúdia Harmony Academy. Kritické neistoty a scenáre budúcnosti škôl.
 • Záverečné prezentácie, spätná väzba, zhrnutie.
 • Plán akcie pre budúcnosť.

Tento kurz je rozdelený na prezenčnú (33h) a dištančnú (33h) časť.

251 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
66 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest

Základné informácie

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, v skupinke 15 - 25 učiteľov, kombináciou prezenčnej a online formy, 33 a 33 hod. Celkovo pozostáva zo 66 vyučovacích hodín. Kurz je v celkovej sume 251 eur.

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

Kurz vás zároveň naučí chápať seba v kontexte druhých, uvedomíte si vzťah sloboda vs. zodpovednosť, posilníte svoje sebavedomie v interakcii s ostatnými. Rozviniete si povedomie o tom, ako dokážete efektívne komunikovať s druhými a posilníte svoju schopnosť počúvať druhých.

V neposlednom rade sa naučíte sa o dôvodoch vzniku a výhodách nového leadershipu, o tom, aké kvality a predpoklady má mať človek na vedúcej pozícii v moderných organizáciách v súčasnosti. Budete zdieľať svoje životné skúsenosti s vedením druhých na pracovisku a rozviniete si vedomosti o tom, ako inšpirovať druhých k akcii a spolupráci.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

251 €

Kurz je určený pre učiteľov a lektorov rôznych typov škôl a predmetov. Podnetný môže byť aj pre vedúcich a riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní.

Počet lístkov:

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
66 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves