Možnosti aplikácie metódy CLIL vo vyučovaní

Zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľov o komplexné poznatky o metóde CLIL a možnostiach jej aplikácie v konkrétnych podmienkach ich škôl a zároveň ich viesť k uvedomovaniu si pozitívneho dopadu zavádzania metódy CLIL do vzdelávania. Rozvíjať pedagogické zručnosti nutné pre efektívnu aplikáciu uvedeného prístupu.

190 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
50 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest

Základné informácie

Obsah programu
  • Úvod do problematiky CLILu
  • Psychologické osobitosti učenia sa cudzieho jazyka prostredníctvom CLILu
  • Pedagogické aspekty aplikovania CLILu
  • Plánovanie výučby prostredníctvom CLIL
  • Výber učebných aktivít a foriem
  • Učebný materiál a zdroje informácii
  • Spolupráca učiteľov nejazykových predmetov a cudzieho jazyka
  • Spôsoby a princípy hodnotenia v CLILe

Tento kurz je rozdelený na prezenčnú (25h) a dištančnú (25h) časť.

Aktuálne termíny:

Čo sa naučíte

Na tomto kurze sa oboznámite s metodikou CLIL - jazykovo-obsahovo integrovanými vzdelávaním, ktoré v sebe tvorivo prepája učenie sa cudzieho jazyka a odborného obsahu. Naučíte sa plánovať hodiny v tejto metodike a vyskúšate si i odučenie vašej CLIL hodiny priamo na kurze.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

190 €

Kurz je určený pre učiteľov a lektorov rôznych typov škôl a predmetov. Podnetný môže byť aj pre vedúcich a riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní.

Počet lístkov:

Kategória: 
Slovenské programy
Trvanie: 
50 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
15 - 25 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves