Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Cieľom kurzu je predstaviť prístup zameraný na potreby žiaka a naviesť učiteľa na cestu jeho implementácie do svojich tried. Kurz je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí ešte neabsolvovali školenie na túto tému alebo cítia potrebu systematického štúdia pod vedením skúsených lektoriek.

610 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Medzinárodné programy
Trvanie: 
30 h / 5 dní
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest

Základné informácie

Obsah programu:

  • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
  • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
  • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
  • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, a efektívnych stavov a osobnosti človeka.
  • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi
Aktuálne termíny:
10.7. - 14.7. 2023 - Chorvátsko
28.8. - 1.9. 2023 - Chorvátsko
24.7. - 28.7.2023 - Česká Republika

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

Miesto konania

Linguapax

Stanka Vraza 10

Vukovar

Chorvátsko

Kontaktná osoba: Andrea Anić Petrovic

Mobil: +385 99 684 1762

Email: andrea@linguapax.hr

610 €

Kurz je určený pre učiteľov a lektorov rôznych typov škôl a predmetov. Podnetný môže byť aj pre vedúcich a riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní.

Počet lístkov:

Kategória: 
Medzinárodné programy
Trvanie: 
30 h / 5 dní
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest
Mesto: 
Vukovar
Krajina: 
Chorvátsko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves