Prinášame radosť do škôl

Pomáhame zlepšovať vzťahy na pracovisku, zvyšujeme motiváciu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl, vytvárame vysoko kvalitné tímy odborníkov a prispievame k premene tradičnej školy na modernú.

Pracujeme s lektormi, ktorí milujú svoju prácu

Individuálny prístup zameraný na potreby človeka

Komunikatívny prístup zameraný na potreby človeka tvorí jadro našej pedagogickej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z ozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Rozvojová stratégia
Uč sa a veď!

Rozvojová stratégia Uč sa a veď! sa kontinuálne vytvára od roku 2010, kedy sme uspeli s našim prvým učiacim sa partnerstvom v programe Erasmus+. Záleží nám na tom, aby sme pomohli tímom na školách rozvíjať sa a rásť pre potreby súčasnej spoločnosti.

Budujeme partnerstvá, predkladáme nové projektové zámery a učíme sa spolu. Dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme druhých k zvyšovaniu kvality a atraktivity vzdelávania.