Aha, slovenčina! s prístupom zameraným na potreby žiaka

Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka je zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu učiteľov pri používaní učebnice Aha, slovenčina!

251 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl, ktorí vyučujú slovenský jazyk, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 miest

Základné informácie

Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka je zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu učiteľov pri používaní učebnice Aha, slovenčina!

Čo sa naučíte

Obsah programu:

  • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre deti
  • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky,použitie u nás a v zahraničí, základné princípy a ich aplikácia na učebnicu Aha, slovenčina!
  • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov, cudzincov
  • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, afektívnych stavov a osobnosti človeka.
  • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

Termín konania

251 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl, ktorí vyučujú slovenský jazyk, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Počet lístkov:

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Pre koho sú vhodné tréningy a programy inovácie Learn & Lead?

Naše tréningy a programy sú vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl ako aj pre pracovníkom mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých. Sú ale vhodné aj pre inovátorov a podporovateľov moderného vzdelávania z radov širokej verejnosti, firiem a podnikateľov.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Čo získam tým, že sa zapojím do vzdelávania inovácie Learn & Lead?

Absolvovaním tréningov inovácie Learn & Lead získate neopakovateľný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s pedagogickým umením. Získate najaktuálnejšie informácie zo sveta moderného vzdelávania zameraného na potreby žiaka/študenta a načerpáte množstvo podnetov pre sebareflexiu a inšpiráciu do Vašej ďalšej práce, či života celkovo.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves