Aha, slovenčina! s prístupom zameraným na potreby žiaka

Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka je zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu učiteľov pri používaní učebnice Aha, slovenčina!

251 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 miest

Základné informácie

Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka je zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu učiteľov pri používaní učebnice Aha, slovenčina!

Čo sa naučíte

Obsah programu:

  • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre deti
  • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky,použitie u nás a v zahraničí, základné princípy a ich aplikácia na učebnicu Aha, slovenčina!
  • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov, cudzincov
  • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, afektívnych stavov a osobnosti človeka.
  • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

251 €

Kurz je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl venujúcim sa výučbe alebo pripravujúcim sa na výučbu detí cudzincov na Slovensku.

Počet lístkov:

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves