Prinášame radosť
do škôl

Moderní ľudia si vyžadujú moderné školy. Postaráme sa o to, aby si vybrali práve tú vašu.

Bezplatná konzultácia
13
zapojených krajín
37
zapojených organizácií
1905
vyškolených učiteľov
25
medzinárodných projektov
Investing in Entrepreneurial Skills, National Winner, EEPA 2022

Inovácia Learn&Lead je národným víťazom Slovenskej republiky v súťaži EEPA 2022 ( Európskej ceny za podporu podnikania) v kategórií "Investovanie do podnikatelských zručností" a postupuje do európskeho kola.

Ako to robíme

Ponúkame vám komplexný prístup a podporu pre účely adaptácie vašej školy na súčasné výzvy.

Akadémia

Naše programy zlepšujú vzťahy na pracovisku, zvyšujú motiváciu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl a zavádzajú systém celoživotného vzdelávania naprieč celou školou.

Poradenstvo

Ponúkame Vám expertov a mentorov pre potreby rozvoja kvality, atraktivity a zavádzania moderných prístupov na Vašej škole. Vieme vám pomôcť zavádzať inovácie do každodennej praxe a poskytovať podporu na ceste.

Analýzy

Prostredníctvom analýza prostredia školy "Šťastná škola" spolu s Vami pripravíme základ pre úspešné naštartovanie premeny pracovného prostredia na Vašej škole.

Nástroje

Ponúkame vám nástroje riadenia rozvoja učiteľov, monitoringu kvality práce na školách so zameraním na zavádzanie prístupu zameraného na potreby žiaka naprieč celým pedagogickým zborom.

Pre koho to je

Zameriavame sa na potreby všetkých kľúčových zainteresovaných skupín.

Študenti a zákazníci

 • Individuálna podpora a vzdelávanie

 • Vysokokvalitní a rozhľadení lektori

 • Priateľské a podporné prostredie

Lektori a učitelia

 • Kontinuálny profesionálny rozvoj

 • Kariérne možnosti rastu

 • Transparentné a motivujúce ohodnotenie

Manažéri

 • Spolupracujúce tímy

 • Excelentné realizácie

 • Prístup zameraný na potreby človeka

Majitelia škôl

 • Trvalo udržateľný rast a rozvoj

 • Synergické prepojenie ľudí a biznisu

 • Financovanie vzdelávania zamestnancov

Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu

Kto sme

Learn & Lead je sieť škôl, vzdelávacích centier a samostatných lektorov pôsobiacich medzinárodne. Ponúka nové pracovné príležitosti pre učiteľov a lektorov a nastavuje vzdelávacie inštitúcie na vyššiu úroveň kvality a služieb.

Bezplatná konzultácia

Nástroje

Pre účely správneho riadenia prevádzky školy a rozvoja pedagogických, odborných a vedúcich zamestnancov škôl vám ponúkame nástroje, zapomoci ktorých dosiahnete tie najlepšie ciele.

Rozvojový rámec učiteľa cudzích jazykov EPG

Tento rámec definuje kľúčové spôsobilosti rozvoja učiteľov cudzích jazykov.
Viac

Rozvojový rámec učiteľa v metodike CLIL

Tento rámec definuje kľúčové spôsobilosti rozvoja učiteľov cudzích jazykov v metodike CLIL (obsahovo-jazykovo integrované vzdelávanie)
Viac

PODPORNÉ NÁSTROJE PRI ZAVÁDZANÍ PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA POTREBY ŽIAKA

Rozvojový rámec učiteľa

Tento rámec definuje kľúčové oblasti a spôsobilosti rozvoja učiteľov a ponúka ich v prehľadnej tabuľke, ktorá mapuje rozvoj učiteľov v troch stupňoch.
Viac

Sebahodnotenie učiteľa

Vďaka tomuto online nástroju máte možnosť zistiť svoj aktuálny stav rozvoja spôsobilostí v prístupe zameranom na potreby žiaka.
Viac

Pozorovací hárok učiteľa

Tento hárok pomáha učiteľom zavádzať princípy prístupu zameraného na potreby žiaka do triedy.
Viac

Smernice pre (základné) školy

Tento súbor odporúčaní je vypracovaný pre vedenie škôl, ktoré sa rozhodnú systematicky zavádzať prístup zameraný na potreby žiaka do svojich škôl.
Viac

Čo hovoria naši zákazníci

“Vďaka za vaše podnety; i vašou zásluhou idem v pondelok učiť žiakov a nie "bity a bajty".”

Ing. Božena Kováčiková
Učiteľka informatiky, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola - Spisšká Stará Ves

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

Konzultácia zdarma

Objednajte si vstupnú konzultáciu zdarma a zistite viac o tom, ako môžeme podporiť vašu školu.

Stiahnite si katalóg

Stiahnite si našu aktuálnu ponuku vzdelávania a pridajte sa k nám