Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Tento kurz je základom inovačného vzdelávania učiteľov inovácie Learn & Lead a je aktuálne v ponuke hybridnou formou, to znamená, že sa ho môžete zúčastniť tak v mieste konania (Nitra), ako aj z pohodlia vlastného domova.

Cieľom kurzu je predstaviť prístup zameraný na potreby žiaka a naviesť učiteľa na cestu jeho implementácie do svojich tried. Kurz je určený pre učiteľov akýchkoľvek predmetov všetkých typov škôl, ktorí cítia potrebu systematického štúdia a nadobudnutia praktických zručností, osvedčených postupov a aktivít v prístupe zameranom na potreby žiaka pod vedením skúsených lektoriek.

190 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 + online

Základné informácie

Obsah programu:

 • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
 • Prístup zameraný na žiaka ako spôsob myslenia, cítenia a vnímania žiakov: všeobecné charakteristiky, základné princípy a ich aplikácia na vyučovaní.
 • Rešpektovanie potrieb, záujmov, vývinových a individuálnych osobitostí žiakov, štýlov a stratégií učenia sa.
 • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi.
 • Záverečné prezentácie.

Čo sa naučíte

 • Kriticky analyzovať vlastné skúsenosti žiaka / učiteľa v svetle uvádzaných princípov, možnosti aplikácie uvádzaného prístupu v podmienkach svojho pedagogického pôsobenia.
 • Prehlbovať chápanie príčin (ne)napredovania žiakov a ich správania sa.
 • Prehlbovať chápanie základných princípov prístupu zameraného na žiaka (aktívne učenie, zmysluplnosť, relevantnosť, personalizácia, kognitívne a afektívne domény, pozitívna učebná atmosféra, role učiteľa a žiaka).
 • Kontrastovanie tradičného prístupu a prístupu zameraného na žiaka.
 • Postupné kroky aplikácie prístupu do vyučovania.
 • Problémy pri aplikácii tohto prístupu(u žiakov, učiteľov, pedagogického prostredia).
 • Vývinové osobitosti žiakov – ich rešpektovanie pri vyučovaní.
 • Individuálne osobitosti pri učení sa ( vlohy, inteligencia, Gardnerova MI, štýly učenia sa, stratégia, mozog a učenie, emócie pri vyučovaní –strach, obavy, tréma, atmosféra, vzťahy v triede, sebavedomie, sebaistota).
 • Analýza problémov praxe.

Miesto konania

Centrum alternatívnej výučby PETRASSO

Námestie Jána Pavla II. 2

949 01

Nitra

Slovensko

Termín konania

 • Termíny prezenčnej výučby sú 22.február, 29.február, 7.marec. 14.marec, 21.marec, 28.marec 2024 (štvrtky).
 • Časy prezenčnej výučby sa uskutočnia v daných termínoch, a to od medzi 15,00 do 18,15 hod.
 • Obdobie dištančnej výučby je naplánované od 29.marca do 15.apríla 2024.
 • Termín záverečných skúšok je 18.apríl 2024 v čase od 15,00 do 18,30 hod.
 • Lektorkami tréningu sú prof. Gabriela Lojová, Mgr. Soňa Petrášová a PaedDr. Jana Chynoradská.
 • Online výučba sa uskutoční cez ZOOM.
190 €

Tréning je vhodný pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Počet lístkov:

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
50 hodín (25/25)
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 25 + online
Mesto: 
Nitra
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Pre koho sú vhodné tréningy a programy inovácie Learn & Lead?

Naše tréningy a programy sú vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl ako aj pre pracovníkom mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých. Sú ale vhodné aj pre inovátorov a podporovateľov moderného vzdelávania z radov širokej verejnosti, firiem a podnikateľov.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Čo získam tým, že sa zapojím do vzdelávania inovácie Learn & Lead?

Absolvovaním tréningov inovácie Learn & Lead získate neopakovateľný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s pedagogickým umením. Získate najaktuálnejšie informácie zo sveta moderného vzdelávania zameraného na potreby žiaka/študenta a načerpáte množstvo podnetov pre sebareflexiu a inšpiráciu do Vašej ďalšej práce, či života celkovo.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves