Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách

Názov projektu:
Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách
Skratka:
KNOWLO
Číslo projektu:
2021-1-LV01-KA220-VET-000029991
Trvanie projektu:
November 2021
-
January 2024
Financovaný:
Program:
Erasmus+
Partneri projektu:

EUROFORTIS IT SIA, Lotyšsko, HARMONY ACADEMY, Slovensko, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, Slovensko, SCHOLA EMPIRICA, Česká Republika, EURORESO, Taliansko

Koordinátor:
Rozpočet:
295 114 Eur

Ciele:

 1. Zvýšiť inovačný potenciál v odbornom vzdelávaní.
 2. Poskytnúť nový a inovatívny systém a metodiku odbornej prípravy/učenia a zdieľania, ktoré môžu stimulovať odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých.
 3. Poskytnúť možnosť myslieť netradične prostredníctvom zdieľania/učenia sa inovatívnych nápadov a metód od iných typov vzdelávacích organizácií (univerzity, základné školy, súkromní poskytovatelia vzdelávania dospelých atď.).
 4. Pomôcť vzdelávacím organizáciám vytvoriť prostredie excelentnosti a stať sa učiacimi sa organizáciami.
 5. Zlepšiť ľudský kapitál vo vzdelávacích organizáciách.
 6. Pomáhať vzdelávacím organizáciám vytvárať siete s inými podobne zmýšľajúcimi organizáciami v celej Európe.

Výstupy projektu:

 • Vývoj metodického rámca pre organizácie SMART Learning

 • Samohodnotiaci nástroj pre školy/školské zariadenia odborného vzdelávania a prípravy ako vzdelávacie organizácie

 • Platforma na učenie a zdieľanie so SMART TOOLKIT

 • Databáza zdrojov na učenie a zdieľanie

 • Odporúčania pre organizácie SMART Learning

Kontext a pozadie:

Priority

(SK) Newsletter 1: KNOWLO NL 1 (SK)
(SK) Newsletter 2: KNOWLO NL 2 (SK)
(SK) Newsletter 3: KNOWLO NL 3 (SK)

(EN) Newsletter 1: KNOWLO NL 1 (EN)
(EN) Newsletter 2: KNOWLO NL 2 (EN)
(EN) Newsletter 3: KNOWLO NL 3 (EN)

VET: Príspevok k inováciám v odbornom vzdelávaní a príprave

HORIZONTÁLNE: Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity

Odborné vzdelávanie a príprava: Zlepšenie zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.

Témy

 • Rozvoj kľúčových kompetencií
 • Nové metódy a prístupy k učeniu a vyučovaniu
 • Pedagogika a didaktika