Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím..."

Hlavným poslaním online poradne pre učiteľov „Poraďte mi,prosím...“ je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná jeden krát do mesiaca cez platformu ZOOM Learn & Lead Innovation. Odbornou konzultantkou v tomto programe je prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., ktorá je nielen priekopníčkou tohto prístupu na Slovensku ale aj autorkou množstva vedeckých a odborných článkov a monografií. Je uznávanou odborníčkou tak na Slovensku ako aj v zahraničí a výsledkami svojej práce a pedagogickým cítením je vzorom pre mnohých z nás.

4,99 €

Poradňa je vhodná pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
1 hodina (60min)
Jazyk: 
Slovenčina
Kapacita: 
bez obmedzenia

Základné informácie

Predstavte si príjemnú miestnosť, v ktorej sedia dve dámy. Jedna otázky kladie, druhá odpovedá. Otázky sú vopred pripravené a pochádzajú od vás, učiteľov, ktorí sa do vysielanie prihlásite formou registračného formulára. V tomto formulári budete môcť napísať otázku, na ktorú aktuálne hľadáte odpoveď. Počas živého vysielania cez ZOOM budete môcť reagovať cez online chat, ktorý budeme prepájať so živým vysielaním a pružne reagovať na podnety, ktoré nám počas vysielania ponúknete.

Pevne veríme, že naša online poradňa pomôže množstvu učiteľov nájsť odpovede na otázky, ktoré sa prirodzene vynárajú pri zavádzaní prístupu zameraného na žiaka na našich školách. Okrem toho veríme, že táto platforma nám umožní sieťovať a prepájať učiteľov – inovátorov, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť osobnostného a profesionálneho rozvoja s odborníkmi a praktikmi mimo svojich škôl. Jazykom komunikácie bude slovenčina, a keďže vysielanie bude naživo cez ZOOM, tak sa k nám budú môcť pridať aj učitelia mimo Slovenska, ktorí pôsobia v zahraničí.

Čo sa naučíte

Aj ten najlepší učiteľ sa v každodennej praxi stretáva so situáciami, kedy si nie je istý správnosťou svojich krokov. Pri riešení vašich problémov sa zameriame na prehlbovanie chápania, čo sa deje v psychike žiakov, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Chápanie týchto príčin vás dovedie k vhodnému pôsobeniu pri riešení akýchkoľvek problémov.

Pýtajte sa! Diskutujte! Tvoj problém je určite aj problémom ďalších kolegov a teda diskusia im môže pomôcť rovnako ako aj tebe.

Miesto konania

ZOOM platforma

Termín konania

  • streda 27.03.2024
  • 18,00 - 19,00 hod.
4,99 €

Poradňa je vhodná pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl akýchkoľvek predmetov, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých.

Počet lístkov:

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
1 hodina (60min)
Jazyk: 
Slovenčina
Kapacita: 
bez obmedzenia
Mesto: 
Krajina: 

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Pre koho sú vhodné tréningy a programy inovácie Learn & Lead?

Naše tréningy a programy sú vhodné pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl ako aj pre pracovníkom mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých. Sú ale vhodné aj pre inovátorov a podporovateľov moderného vzdelávania z radov širokej verejnosti, firiem a podnikateľov.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Čo získam tým, že sa zapojím do vzdelávania inovácie Learn & Lead?

Absolvovaním tréningov inovácie Learn & Lead získate neopakovateľný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s pedagogickým umením. Získate najaktuálnejšie informácie zo sveta moderného vzdelávania zameraného na potreby žiaka/študenta a načerpáte množstvo podnetov pre sebareflexiu a inšpiráciu do Vašej ďalšej práce, či života celkovo.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves