Otvorené tréningy inovácie Learn & Lead pre učiteľov

 m

Už vo februári štartujeme s našim úvodným vzdelávacím inovačným program pre učiteľov, a to "Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka". Tvorí jadro inovácie Learn & Lead, ktorá navádza učiteľov na aplikáciu tohto pedagogického prístupu, ktorý je súčasťou aktuálnej kurikulárnej reformy nášho školstva. Hneď po jeho ukončení pokračujeme v apríli s inovačným programom "Evolúcia moderného učiteľa", ktorý predstavuje druhý kľúčový pilier našej inovácie, a to 9 princípov moderného človeka Learn & Lead. Ak máte záujem sa s nimi oboznámiť, môžete si stiahnuť slovenskú verziu e-knihy zdarma priamo na tomto linku.

Zapíšte sa do našich otvorených tréningov v roku 2024 medzi prvými 10 a získajte k tomu super darček!

Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Tento kurz je základom inovačného vzdelávania učiteľov inovácie Learn & Lead a je aktuálne v ponuke hybridnou formou, to znamená, že sa ho môžete zúčastniť tak v mieste konania (Nitra), ako aj z pohodlia vlastného domova.

Cieľom kurzu je predstaviť prístup zameraný na potreby žiaka a naviesť učiteľa na cestu jeho implementácie do svojich tried. Kurz je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí cítia potrebu systematického štúdia a nadobudnutia praktických zručností, osvedčených postupov a aktivít v prístupe zameranom na potreby žiaka pod vedením skúsených lektoriek.

 • Termíny prezenčnej výučby sú 22.február, 29.február, 7.marec. 14.marec, 21.marec, 28.marec 2024 (štvrtky).
 • Časy prezenčnej výučby sa uskutočnia v daných termínoch, a to od medzi 15,00 do 18,15 hod.
 • Obdobie dištančnej výučby je naplánované od 29.marca do 15.apríla 2024.
 • Termín záverečných skúšok je 18.apríl 2024 v čase od 15,00 do 18,30 hod.
 • Lektorkami tréningu sú prof. Gabriela Lojová, Mgr. Soňa Petrášová a PaedDr. Jana Chynoradská.
 • Online výučba sa uskutoční cez ZOOM.
 • Link na registráciu kurzu

Evolúcia moderného učiteľa

Tento kurz je základom inovačného vzdelávania učiteľov inovácie Learn & Lead a je aktuálne v ponuke hybridnou formou, to znamená, že sa ho môžete zúčastniť tak v mieste konania (Trnava), ako aj z pohodlia vlastného domova.

Cieľom kurzu je predstaviť 9 princípov moderného človeka Learn & Lead a inšpirovať učiteľov k hľadaniu ciest a podpory pri presadzovaní vlastných myšlienok a nápadov na vylepšenie.

 • Termíny prezenčnej výučby sú naplánované na 9.máj, 16.máj, 23.máj, 30.máj, 6.jún a 13.jún 2024 (štvrtky).
 • Časy prezenčnej výučby sa uskutočnia v daných termínoch, a to od 15,00 – 18,15 hod.
 • Obdobie dištančnej výučby je naplánované od 15 do 30.júna 2024.
 • Termín záverečných skúšok je 1.júl 2024 v čase od 15,00 do 18,00 hod.
 • Lektorkami tréningu sú PaedDr. Jana Chynoradská a Mgr. Soňa Petrášová.
 • Online výučba sa uskutoční cez ZOOM.
 • Link na registráciu kurzu

Oba tréningy v ponuke stoja 190 Euro na osobu a obsahujú 50 hodín inovačného vzdelávania (25 hodín prezenčnou a 25 hodiny dištančnou formou). Platbu za ne môžete zrealizovať naraz, na dve (2 x 95 Euro) alebo maximálne tri (3 x 63,33 Euro) splátky.

Prezenčná výučba sa realizuje hybridnou formou, čo znamená, že sa jej môžete zúčastniť tak osobne v mieste realizácie tréningu, ako aj z pohodlia vášho domova z akéhokoľvek miesta na Slovensku.

Možno vás záverom zaujme informácia, že tréningy inovácie Learn & Lead sa realizujú už od roku 2012, kedy Harmony Academy, autorská organizácia tejto inovácie spustila svoje vzdelávanie pre učiteľov akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Pridajte sa k učiteľom inovátorom, ktorí sa s nami vydajú na rozvojovú cestu učiteľa v prístupe zameranom na potreby žiaka. Zapíšte sa na svoje tréningy už dnes a kráčajte spolu s nami cestou vedúcou k vašej výnimočnosti!

Tešíme sa na vás!