Jana Chynoradská

PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny.

O

Jana Chynoradská

PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000 – 2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY a zároveň pracuje ako hlavná odborná riešiteľka rozvojového konceptu Learn & Lead a odborná konzultantka pre rôzne vzdelávacie organizácie doma a v zahraničí. Jana napísala tri knihy, “Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!”