Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím...“

 m

Od januára 2024 štartujeme s našou online poradňou pre učiteľov v názve „Poraďte mi, prosím...“, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná jeden krát do mesiaca cez platformu ZOOM Learn & Lead Innovation. Odbornou konzultantkou v tomto programe je prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., ktorá je nielen priekopníčkou tohto prístupu na Slovensku ale aj autorkou množstva vedeckých a odborných článkov a monografií. Je uznávanou odborníčkou tak na Slovensku ako aj v zahraničí a výsledkami svojej práce a pedagogickým cítením je vzorom pre mnohých z nás.

Spolu s ňou sa vám bude venovať PaedDr. Jana Chynoradská, odborná garantka inovácie Learn & Lead, ktorá prináša do našich škôl nahromadené skúsenosti a prax zo zavádzania tohto prístupu na Slovensku a v krajinách EÚ.

Ako bude Poraďte mi, prosím...prebiehať?

Predstavte si príjemnú miestnosť, v ktorej sedia dve dámy. Jedna otázky kladie, druhá odpovedá. Otázky sú vopred pripravené a pochádzajú od vás, učiteľov, ktorí sa do vysielania prihlásite formou registračného formulára. V tomto formulári budete môcť napísať otázku, na ktorú aktuálne hľadáte odpoveď. Počas živého vysielania cez ZOOM budete môcť reagovať cez online chat, ktorý budeme prepájať so živým vysielaním a pružne reagovať na podnety, ktoré nám počas vysielania ponúknete.

Úvodnú sériu „Poraďte mi, prosím...“ budeme vysielať v piatich opakovaniach, a to od januára 2024 do mája 2024. Účasť na nej si budete môcť zakúpiť jednotlivo, a to v cene 4,99 Euro za jedno vysielanie.

Aký prínos predpokladáme?

Pevne veríme, že naša online poradňa pomôže množstvu učiteľov nájsť odpovede na otázky, ktoré sa prirodzene vynárajú pri zavádzaní prístupu zameraného na žiaka na našich školách. Okrem toho veríme, že táto platforma nám umožní sieťovať a prepájať učiteľov – inovátorov, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť osobnostného a profesionálneho rozvoja s odborníkmi a praktikmi mimo svojich škôl. Jazykom komunikácie bude slovenčina, a keďže vysielanie bude naživo cez ZOOM, tak sa k nám budú môcť pridať aj učitelia mimo Slovenska, ktorí pôsobia v zahraničí.

Ako vníma Poraďte mi, prosím...samotná Gabriela Lojová? Položili sme jej tri základné otázky:

1.    Čo je kľúčové pre úspešnú implementáciu prístupu zameraného na potreby žiaka?

Aby učiteľ /ka tomu veril, aby si podstatu prístupu zameraného na žiaka plne zvnútornil, aby bol s tým plne stotožnený, t.j. aby sa stal prirodzenou súčasťou jeho myslenia, cítenia, vnímania žiakov a konania.( Nie je to metóda, ktorú človek podľa pokynov vyskúša a buď funguje, alebo nie. Je to spôsob myslenia, cítenia, vnímania, ktorý sa prejavuje v každom pedagogickom kroku.)

2.   Ako im táto poradňa pomôže?

Aj ten najlepší učiteľ sa v každodennej praxi stretáva so situáciami, kedy si nie je istý správnosťou svojich krokov. Pri riešení vašich problémov sa zameriame na prehlbovanie chápania, čo sa deje v psychike žiakov, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Chápanie týchto príčin vás dovedie k vhodnému pôsobeniu pri riešení akýchkoľvek problémov.

3.   K čomu by si rada učiteľov vyzvala u tejto našej poradni?

Pýtajte sa! Diskutujte! Tvoj problém je určite aj problémom ďalších kolegov a teda diskusia im môže pomôcť rovnako ako aj tebe.

Premiérové vysielanie sa uskutoční v utorok30.januára 2024 v čase od 18,00 do 19,00hod. Buďte pri tom spolu s nami a pomôžte nám túto online poradňu budovať a rozvíjať. Tešíme sa na vašu účasť už teraz!

REGISTRÁCIA TU