Príhovor do Nového roka 2024

 m

Vážení priatelia a fanúšikovia inovácie Learn &Lead,

Rada by som sa Vám prihovorila na úvod nového roka 2024s úprimným prianím, aby ste boli zdraví, šťastní, odvážni, spolupracujúci a podporujúci sa navzájom na spoločnej ceste lepšieho a modernejšieho vzdelávania na Slovensku. Majte dostatok všetkého, čo na tejto ceste potrebujete a rozdávajte lásku, úsmev, povzbudenie a nádej každému, koho máte to šťastie učiť, vychovávať a rozvíjať.

Dnes oveľa viac ako doposiaľ vnímam potrebu nahlas vyzývať vás všetkých, našich učiteľov k tomu, aby sa rozlúčili s obavami a odhodlali sa ísť ešte odvážnejšie v ústrety takým činom a aktivitám, ktoré Vám prinášajú pocity uspokojenia, radosti a zadosťučinenia z práce na školách. Naše povolanie má od nepamäti vyšší zmysel.

Dnešný svet praje tým učiteľom, ktorí naskočili na vlak celoživotného vzdelávania a otvorili sa svetu mimo školstva. Učiaci sa učiteľ a učiaca sa škola je vízia šťastnej školy, ktorú žijem, popisujem, rozvíjam a tvorím už od momentu, kedy som založila svoju prvú jazykovú školu v roku 2000.

Ak ste učiteľ či učiteľka, máte všetky predpoklady na to, aby ste uspeli v dobe, ktorá transformuje všetko a každého navôkol. Vaša láska k učiteľskému povolaniu Vás navádza mať stále otvorenú myseľ, bádať, skúmať a hľadať tie najlepšie cesty pri odovzdávaní životných skúseností, nahromadeným vedomostí a zručností. Už dávno nie je učiteľ „chodiaca encyklopédia“ vedomostí. Je to skôr prieskumník či bádateľ prinášajúci povzbudenie, otvárajúci žiakom nové možnosti poznávania, ponúkajúci pochopenie či myšlienky na zamyslenie.

Nevyhnutný technologický rozmach a inovácie v každej oblasti nás prirodzene posúvajú k tomu, aby sme prehodnotili spôsob našej práce, oslobodili sa od toho to, čo nám už prestalo slúžiť a posúvali svoje myslenie, vnímanie a cítenie ďalej, začali používať nové metódy, nástroje, spôsoby či techniky, a to na pravidelnej báze. Uspejeme vtedy, keď budeme pristupovať k ľuďom, k práci a k životu ako takému s nadhľadom, rešpektom, úctou, triezvym úsudkom, úsmevom, odhodlaním a ľudskosťou.

Vnímanie človeka a jeho potrieb v kontexte našich životov je kľúčom k trvalému a šťastnému životu. Od seba začínajúc cez každého ďalšieho, kto nám vstupuje do našej cesty životom, pokračujúc. Zamyslite sa preto, prosím, na úvod nového roka 2024, nad svojimi aktuálnymi potrebami.

Ako vraví sv. František z Assisi: „Začnite tým, že urobíte to, čo je potrebné, potom to, čo je možné, a zrazu urobíte aj nemožné.“

Dovoľte si byť v roku 2024 takým učiteľom, na ktorého budete aj na jeho konci, v decembri 2024, hrdý/á. Majte na pamäti vyšší zmysel svojho pedagogického pôsobenia a prosím, vedzte, že v tíme je sila. Základom sú ľudia, ktorí sa povzbudzujú navzájom. Nájdite, či posilnite si preto kľúčové vzťahy s tými, ktorí vám na ceste rozvoja a kontinuálneho vylepšovania vašich pedagogických zručností pomáhajú. Dovoľte láske v našich školách žiť a premieňať prostredie, v ktorom sa učia naše deti.  

V mene tímu inovácie Learn & Lead vám držím palce a prajem všetko najlepšie!

S úctou,

Jana Chynoradská