Online poradňa pre učiteľov už 27. marca 2024

 m
Vzdelávanie je nepretržitá cesta, ktorá nás neustále vyzýva na zlepšovanie a hľadanie nových spôsobov, ako podporiť našich študentov. V tomto duchu sa na konci januára uskutočnila prvá online poradňa s názvom "Poraďte mi, prosím..." s Gabrielou Lojovou, profesorkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Odštartovali sme sériu stretnutí za účelom pomôcť, inšpirovať a rozvíjať učiteľov v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka. Tieto online podujatia, ktoré sú vysielané cez platformu Zoom, ponúkajú učiteľom príležitosť položiť otázky a diskutovať o témach súvisiacich s individuálnym prístupom ku vzdelávaniu.

Na prvom stretnutí diskutovali Jana ChynoradskáGabriela Lojová na viaceré otázky, ktoré účastníci posielajú pred samotným podujatím. Diskusia odráža rôznorodosť výziev, ktorým čelia pedagogickí pracovníci vo svojej každodennej práci.

Aké otázky zazneli na úvodnej online poradni?

 • Ako mám zaujať žiaka, ktorý nemá záujem o štúdium?
 • Ako primäť študentov strednej školy byť viditeľnejšími na hodine, mať kritický názor a nebyť šedým priemerom?
 • Čo robiť s príliš hyperaktívnym žiakom na hodine?
 • Ako pracovať s pasívnym žiakom v malej skupinke?
 • Ako sa dá ľahšie komunikovať s uzavretým žiakom a nájsť si spoločný kontakt?
 • Ako si poradiť so žiakom, ktorý si myslí, že je najmúdrejší, snaží sa kontrolovať hodinu, akoby vstupovať do roly učiteľa, správať sa nadradene a rozhodovať za všetkých?
 • Ako rešpektujúco komunikovať s rodičmi?
 • Ako vybudovať takú atmosféru na hodine, aby tam bola rovnováha disciplíny a prijatia?

Medzi najčastejšie témy, ktoré sa v otázkach objavujú, patria motivácia odporujúcich žiakov, komunikácia s uzavretými žiakmi, práca s pasívnymi a hyperaktívnymi žiakmi, zmeny v potrebách žiakov, alebo zapojenie učiteľov do inovácií.

A čo na poradňu hovoria samotní účastníci? Motiváciou navštíviť našu poradňu bolo hlavne zlepšiť ich pedagogické schopnosti, získať nové skúsenosti a rady od skúsených pedagógov, či lepšie pochopiť prístup zameraný na žiaka. A čo si z poradne odniesli?

 • „Posilňujme žiadané správanie.“
 • „Maj rád svojich študentov.“
 • „Venovať sa dá každému individuálne, aj v prípade že v triede je každý žiak iný·"
 • „Aplikujte LCA prístup vo všetkých oblastiach života.“
 • „Celkovo ma poradňa inšpirovala a naviedla tým správnym smerom.“

Online poradňa "Poraďte mi, prosím..." je výnimočnou príležitosťou pre učiteľov. Rady, pomoc a podpora od skúseného odborníka môže mať významný vplyv na kvalitu vyučovania a na individuálny rozvoj každého učiteľa. Preto vás pozývame pridať sa k tomuto dynamickému a inšpiratívnemu podujatiu, ktoré nám všetkým pomáha rásť.

Najbližšie vysielanie online poradne „Poraďte mi, prosím...“ sa bude konať už 27. marca 2024 o 18,00 hod. Ak aj vy máte otázky ohľadom individuálneho prístupu v triede alebo by ste sa iba radi dozvedeli niečo nové, neváhajte sa prihlásiť už dnes TU.

Tešíme sa na vás!