Soňa Petrášová

Mgr. Soňa Petrášová, zakladateľka a vedúca Petrasso - centra alternatívneho vzdelávania cudzích jazykov.

O

Soňa Petrášová

Mgr. Soňa Petrášová, zakladateľka a vedúca Petrasso - centra alternatívneho vzdelávania cudzích jazykov. Od začiatku svojej učiteľskej kariéry bola srdečnou učiteľkou a vždy tu bola pre svojich študentov. Počas 23 rokov pôsobenia v oblasti jazykového vzdelávania silne pociťuje potrebu výučby cudzích jazykov od útleho veku, preto založila centrum, v ktorom sa rešpektujú potreby študentov, ich individuálne možnosti a napĺňajú sa ich očakávania. Od začiatku mala víziu školy, kde učitelia môžu slobodne pracovať, kde sa na prvých miestach drží kreativita a rešpekt a kde študenti majú šancu dosiahnuť svoj najvyšší potenciál. Vďaka nasledovaniu svojej vlastnej cesty sa jej škola stala licencovaným prípravným centrom Cambridgeskej univerzity. Od roku 2015 sa tak môžu študenti pripravovať na skúšky svetového formátu v známom prostredí a pod odborným dozorom. Napriek neúspechom, ktorými si prešla, sa nikdy nevzdáva, a preto začala hľadať možnosti širšej spolupráce a rastu svojej školy a učiteľov, ktorí v nej pracujú. Jedna z jej vízií je spolupráca medzi učiteľmi a školami na medzinárodnej úrovni, kde zdieľanie skúseností môže vyústiť do nových vyučovacích metód, ktoré budú prínosom pre študentov. Osobnostný rozvoj považuje za nevyhnutnú súčasť života, preto sa s radosťou pripája ku konceptom celoživotného vzdelávania. Verí v svetlejšiu budúcnosť a silu lásky.