Apr 17, 2019
Apr 18, 2019
Žilina, Slovensko

Learn & Lead konferencia 2019

Cieľom konferencie Learn & Lead 2019 bolo predstaviť odborné vzdelávacie postupy Learn & Lead spolu s postupmi ich realizácie, ako aj predstavenie projektu KA1 - Happy School 2020

Registrovať sa na konferenciu

Program

Prezentácie

Videá

Ciele

 • Vzbudiť záujem ľudí o prácu na modeloch kontinuálneho prenosu vedomostí vo firmách a školách.
 • Predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn & Lead spolu s postupmi ich realizácie.
 • Predstaviť projekt KA1/Erasmusplus - HAPPY SCHOOL 2020 ( 2018-1-SK01-KA104-046112).

Cielové skupiny

 • Zástupcovia škôl a vzdelávacích organizácií akéhokoľvek typu.
 • Podnikatelia, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku.
 • Fanúšikovia a nadšenci vzdelávania

Prispievame k nasledujúcim činnostiam

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania dospelých a jazykového vzdelávania,
 • Zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja systémov celoživotného vzdelávania v organizáciách,
 • Rozvoj spolupráce medzi školami a podnikmi s cieľom vytvárať a aktualizovať obsah predmetov vyučovaných na školách,
 • Zvyšovanie kvality odborného rozvoja učiteľov a školiteľov cudzích jazykov v školách,
 • Zvýšenie atraktívnosti pozície učiteľa/trénera cudzích jazykov,
 • Zvýšenie zamestnateľnosti a uplatnenia profesionálnych školiteľov jazykov,
 • Šírenie informácií o programe Erasmus+ pre malé a stredné podniky
Registrovať sa na konferenciu