Sep 12, 2022
Sep 13, 2022
Malý Berlín, Trnava

Evol(o)ve or Die

Cieľom konferencie Evol(o)ve or Die bolo predstaviť nový obchodný model transformovanej jazykovej školy a spustiť inovatívne školenie manažmentu v angličtine - Smart Mindset.

Registrovať sa na konferenciu

Program

Prezentácie

Videá

Táto konferencia bola kľúčovým podujatím organizovaným tímom projektových partnerov pod vedením tímu z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v Českej republike v rámci projektu KA2 Erasmus+ "Transformácia tradičnej jazykovej školy prostredníctvom inovácie obchodného modelu" (č. projektu 2020-1-CZ01-KA203-078478).

Je to spoločný cieľ piatich európskych partnerov (Česká republika, Lotyšsko, Chorvátsko, Poľsko a Slovensko), ktorí sa spojili, aby pracovali na projekte KA2 (strategické partnerstvá) programu Erasmus+

Na konferencii bol tiež predstavený jedinečný transformačný program Smart Mindset, v ktorom vytvoríme synergiu v rozvoji vašich ľudí a vašej organizácie. Tento program zvyšuje ich angažovanosť a odhodlanie pre udržateľnú budúcnosť.

Konferencia spojila manažérov, školiteľov, zákazníkov, zástupcov verejných vzdelávacích inštitúcií a je súčasťou vzdelávacích podujatí Learn & Lead, ktoré sa konajú od roku 2009.

Prezentujúci

Daniel Bacík je generálnym riaditeľom spoločnosti PLUS Academia. Má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti vzdelávania. Projektový manažér minimálne 7 rôznych projektov financovaných EÚ. Prezident Asociácie jazykových škôl Slovenskej republiky. Celoživotný študent a nadšenec reziliencie. Skúsený manažér, líder a motivačný rečník.
Prezentácia - Resilience

Berislav Božanović, majiteľ a generálny riaditeľ, zakladateľ jazykovej školy akreditovanej spoločnosťou EAQUALS v chorvátskych Vinkovciach a Vukovare. Učiteľ jazykov a manažér už 25 rokov. Tvorca systému rozvojového jazykového vzdelávania s prístupom zameraným na potreby žiaka a jedného z najúspešnejších prípravných centier Cambridge v Chorvátsku. Tvorca jedinečnej metódy prípravy učiteľov. Osobitné záujmy: excelentnosť vo vzdelávaní a prostriedky umožňujúce dosahovanie výsledkov vzdelávania.
Prezentácia - Evolve or Die

Jana Chynoradská je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou HARMONY ACADEMY a zároveň pôsobí ako hlavná odborná riešiteľka projektu LEARN & LEAD INNOVATION. Viac ako 25 rokov pôsobí Jana ako odborná konzultantka pre rôzne vzdelávacie organizácie doma i v zahraničí. Napísala tri knihy: "Dokážem, pretože je to môj život" " "Vyberám si, pretože je to môj život" a "9 princípov inteligentného človeka Learn & Lead!"
Prezentácie - Fundamentals of the Smart Mindset Program, Managerevolution, Learning to Lead

Vanda Novokšonova, členka predstavenstva spoločnosti Eurofortis, certifikovaná školiteľka EFQM a hodnotiteľka globálnych cien EFQM, lotyšskej ceny za kvalitu v zdravotníckom sektore a medzinárodnej ceny za inovácie. Vanda je členkou predstavenstva Lotyšskej spoločnosti pre kvalitu, zodpovednou za medzinárodné vzťahy a aktivity súvisiace s EFQM. Vanda má 15-ročné skúsenosti v oblasti projektov EÚ a 14 rokov skúseností s implementáciou organizačnej výnimočnosti.
Prezentácia -
Excellence

Olaolu Odeleye je starší partner a spoluzakladateľ spoločnosti Deloris Mundo v Nigérii, certifikovaný projektový manažér s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov. Jeho organizácia sa zúčastňuje na rôznych projektoch Erasmus+ na miestnej i medzinárodnej úrovni. Olaolu sa podieľa na projektoch rozvoja vzdelávania na podporu rôznorodého vzdelávania vo vzdelávacích inštitúciách v Nigérii, Afrike a v Európe. Ako tvorca zmien sa Olaolu podieľal na rôznych aktivitách v rámci EÚ, SDG OSN, Peace First atď. zameraných na podporu dobrej správy vecí verejných, rozvoj podnikania a podnikania, budovanie mieru, rozvoj kapacít mládeže, spravodlivosti a kultúrnej rozmanitosti.
Prezentácie -
My personal experience with the Smart Mindset, The realization of the need for transformation

Božena Orolínová v súčasnosti pracuje ako manažérka pre spustenie kvality v spoločnosti Stellantis Slovaia. V spoločnosti Stellantis/ex-PSA pracuje už viac ako 18 rokov. Počas tohto obdobia Božena prešla rôznymi pozíciami, a práve táto flexibilita jej umožnila osvojiť si nové zručnosti a rozšíriť si oblasť svojich skúseností.  Práca pre medzinárodnú spoločnosť jej umožnila oceniť iné kultúry a zároveň zlepšiť svoje jazykové znalosti. Jej hranice sa posunuli a ona sa denne učila a rozvíjala. Je to otvorená a motivovaná osoba, ktorá sa rada učí aj o sebe.
Prezentácia
- Consultation, cooperation, and co-creation

Iñigo Aranguren Garralda pracuje ako manažér zákazníckych služieb v spoločnosti Discover cars a koordinátor mládežníckej organizácie EKHI zo Španielska. Koordinátorom je od svojich 19 rokov, koordinoval približne 30 mládežníckych výmen ako vysielajúca a hostiteľská organizácia a zúčastnil sa na rôznych školeniach a dobrovoľníckych táboroch. Jedným z jeho najväčších úspechov bolo vedenie myšlienky vytvoriť video na šírenie šťastia "Smile happiness day".
Prezentácia - My SMART way at work

Agnieszka Pędzimuż, učiteľka pozitívnej disciplíny a facilitátorka posilňovania postavenia ľudí na pracovisku, ktorá s nasadením podporuje a školí majiteľov vzdelávacích a obchodných inštitúcií a ich tímy. Podporuje školiteľov, pedagógov a manažérov počas školení aj individuálnych konzultácií, ktoré navštevuje množstvo ľudí z celého Poľska. Absolventka anglickej filológie a postgraduálneho štúdia liečebnej pedagogiky a manažmentu vzdelávania. Učiteľka anglického a francúzskeho jazyka s diplomom DELF.  V roku 1998 otvorila jazykové centrum European Summit a v roku 2005 založila súkromnú jazykovú škôlku Happy Teddy.
Prezentácia - Empowerment

Anica Panenić pôsobí v obchodnom sektore v Chorvátsku. Pracovala ako projektová manažérka projektov EÚ a v súčasnosti pracuje v maloobchodnom manažmente chorvátskej továrne na obuv. Počas celého svojho pracovného života bola vždy v kontakte s mnohými zahraničnými obchodnými partnermi, investormi, dodávateľmi alebo zákazníkmi. V takomto obchodnom prostredí rýchlo prijala celoživotné vzdelávanie ako spôsob života.
Prezentácia - New life in my lifelong learning

Soňa Petrášová je už 23 rokov šťastnou učiteľkou, ktorá motivuje svojich študentov, aby sa stali silnejšími a vytrvalejšími na ceste za svojimi cieľmi. Pracuje ako partner LEARN & LEAD INNOVATION. Okrem toho je majiteľkou jazykovej školy PETRASSO, kde má každý šancu rásť.
Prezentácia - Warm-up and get ready for learning

Andrea Anić Petrovič je profesorka anglického jazyka a literatúry a pedagogiky. V roku 2008 ukončila štúdium na Fakulte humanitných a spoločenských vied v Osijeku, odvtedy pracuje v jazykovej škole Linguapax Vukovar a Pučko otvoreno učilište Vinkovci. Jej súčasná pozícia zahŕňa viacero funkcií: akademická manažérka, učiteľka, ktorá pracuje so študentmi všetkých vekových kategórií a úrovní CEFR, mentorka, ktorá usmerňuje a uľahčuje rozvoj mladých učiteľov, a členka tímu pre projekty Erasmus+.
Prezentácia -
Learn& Lead Inspiration

Vicki Plant má viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny pre profesionálov v Európe. Predtým pracovala v technologickom priemysle, a preto dobre rozumie jazyku a komunikácii moderných manažérov. Práve táto kombinácia obchodných a školiacich zručností jej dáva silnú výhodu na trhu profesionálnej angličtiny. Je držiteľkou certifikátu CELTA, DipTESOL (prebieha) a MBA. Vicki nedávno získala kvalifikáciu Language, Personal & Professional Coach. Jej láska k vzdelávaniu a osobnému rozvoju jej pomáha zabezpečiť, aby bola neustále v obraze a sledovala aktuálne trendy v oblasti podnikania, technológií a výučby.
Prezentácia - The Double ZERO Principle Stories

Boris Popesko pôsobí ako profesor ekonomiky a manažmentu na Fakulte riadenia a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. V súčasnosti zastáva pozíciu prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a styk s podnikateľským prostredím na tej istej inštitúcii. Doktorát z ekonomiky a manažmentu na Univerzite Tomáša Baťu získal v roku 2005 a v roku 2019 bol na tej istej univerzite vymenovaný za riadneho profesora v odbore Podniková ekonomika a manažment. Bol vymenovaný aj za hosťujúceho profesora na University of Essex UK a Ton Duc Thang University vo Vietname.
Prezentácia
- Presentation of a new Business Model

Karel Slinták je akademický a vedecký pracovník na Fakulte riadenia a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Medzi jeho výskumné záujmy patria inovácie v manažmente, teória systémov, ekonomika podniku a inovácie obchodných modelov. V súčasnosti sa zaoberá trendmi v systémoch riadenia a skúma vybrané firmy aplikujúce niektoré prvky samosprávy. Je členom výskumného projektu podporovaného Fakultou managementu a ekonomiky zameraného na sociálne aspekty podnikania a výskumného projektu zameraného na udržateľné podnikanie.
Prezentácia
- Presentation of a new Business Model

Learn & Lead brings joy to life

Registrovať sa na konferenciu