Oct 12, 2018
Oct 14, 2018
Split, Chorvátsko

ADRIES 2018 Conferencia v Splite, Chorvátsku

ADRIES je navrhnutý ako výročná konferencia pre majiteľov a manažérov škôl, učiteľov a školiteľov učiteľov, výskumníkov v oblasti vzdelávania, vývojárov a inovátorov, technologických expertov, ako aj ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania. Ide o prvú konferenciu svojho druhu v regióne.

Registrovať sa na konferenciu

Let´s Learn & Lead together, Slovakia!

Asociácia jazykových škôl Slovenska je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je napomáhať ďalšiemu vzdelávaniu škôl a učiteľov, podnikov a spoločnosti, podporovať rozvoj rôznych kompetencií, ako aj osobných a profesionálnych zručností. AJS spolupracuje s vládnymi a mimovládnymi organizáciami s cieľom skvalitniť segment výučby cudzích jazykov na slovenskom trhu. Je otvorená ďalším jazykovým školám, ktoré spĺňajú kritériá kvality a zdieľajú víziu AJS.


Bola založená v Bratislave v roku 2011. V súčasnosti je Asociácia zakladateľom konferencie ELT forum, ktorá je najväčšou konferenciou pre učiteľov FL v strednej Európe. Jej nedávnymi členmi sú napr: EMPIRE language school; International House Bratislava; PLUS Academia n.o.; Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.; Jazyková škola Your Choice, s.r.o.; HARMONY ACADEMY s.r.o.; a THE BRIDGE, ENGLISH LANGUAGE CENTRE, S.R.O.


Vízia AJŠ

Vytvoriť spoločnú kariérnu cestu a ďalšie vzdelávanie pre učiteľov a školiteľov FL a implementovať ju v jazykových školách na Slovensku a v ďalších európskych krajinách.

Poslanie AJŠ

Naším poslaním je zlepšovať kapacity jazykových škôl, najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, vedenia a kvality poskytovania vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie, kvalitatívnych a cielených aktivít pre špecifické skupiny.

Srdečne pozývame všetkých majiteľov, manažérov, školiteľov a učiteľov jazykových škôl zo Slovenska na konferenciu ADRIES 2018, Adriatic Education Development Research & Innovation Symposium, ktorá sa uskutoční od 12. do 14. októbra 2018 v Chorvátskom Splite.

Čo je ADRIES?

ADRIES je navrhnutý ako výročná konferencia pre majiteľov a manažérov škôl, učiteľov a školiteľov učiteľov, výskumníkov v oblasti vzdelávania, vývojárov a inovátorov, technologických expertov, ako aj ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania. Ide o prvú konferenciu svojho druhu v regióne.Konferencia je rozdelená do dvoch sekcií:

  • ADRIES Business je určená pre riadiacich pracovníkov a manažment škôl, s výberom rečníkov a tém zameraných na rast a rozvoj školského podnikania.
  • ADRIES Education je určená pre učiteľov a školiteľov učiteľov, s rečníkmi pokrývajúcimi dôležité témy v oblastiach metodológie, inklúzie, riešenia problémov, inovatívnych vzdelávacích prostredí.Registrácia a poplatky

Účasť na konferencii je 60 EUR na osobu pri včasnej registrácii a 80 EUR na osobu po 1. septembri 2018. Všetci účastníci sa musia zaregistrovať online a uhradiť účastnícky poplatok.


Viac informácií nájdete na https://adries.amber-sm.com/about


Ťeším sa na Vás!


Jana Chynoradská
President of the Slovak Association of Language Schools

jana@harmony.sk

Registrovať sa na konferenciu