Jun 8, 2017
Jun 8, 2017
Ekonomická Unoverzita, Bratislava

1. Konferencia Prolantcap

1. konferencia Prolant Cap bola vyvrcholením úspešného medzinárodného projektu "vzdelávanie, odborná príprava a práca pre lepšie perspektívy a zamestnateľnosť".

Registrovať sa na konferenciu

Výsledný projekt KA2 " Prolant Cap" vznikol pod záštitou Centra inovácií Learn & Lead a organizovala ho Slovenská asociácia jazykových škôl pod vedením Jany Chynoradskej. Hlavný rečník Adrian Underhill informoval delegátov o najnovšom vývoji v oblasti jazykového vzdelávania a manažmentu, najmä pokiaľ ide o koncepcie "inteligentných škôl" a "škôl, ktoré sa učia".  Celkovým cieľom bolo umožniť školiteľom v oblasti automobilového priemyslu a cestovného ruchu zvýšiť svoj profesionálny rozvoj a nastúpiť na cestu profesionálnej kariéry, aby podporili nielen svoju kariéru, ale aj svoj osobný rast.

Videá z konferencie:

Video 1
Video 2

Registrovať sa na konferenciu