Krok k lepšiemu vzdelávaniu

 m

Zákaz mobilov na základných školách: Krok k lepšiemu vzdelávaniu

V minulom čísle Aktualít Inovácie Learn & Lead sme sa vás spýtali, aký máte názor na avizovaný zákaz mobilných telefónoch na základných školách. Začiatkom apríla Ministerstvo školstva zverejnilo návrh zákazu používania mobilných telefónov na základných školách. Môže sa zdať, že týmto krokom by digitalizácia školstva a celkový prístup detí k technológiám mohla utrpieť. Podľa výskumov OECD však neregulované používanie mobilných telefónov zhoršuje sústredenie na vyučovanie a má negatívny vplyv na dosahované výsledky.

Navrhovaná regulácia je rozdelená do troch stupňov.

 • Žiaci 1. až 3. ročníka budúmať telefóny zakázané prakticky stále a bez výnimky.
 • Od 4. ročníka budú môcť žiaci používať telefóny iba ak to vyžaduje štátny vzdelávací program a
 • od 6. ročníka budú mať žiaci ešte jednu výnimku, a to ak sa učiteľ rozhodne, že telefón je potrebný na vzdelávanie.

Podľa nášho prieskumu z marca 2024 je 89,5% z vás za zákaz používania mobilov na 1. stupni základných škôl. Zdá sa, že mnohí sú presvedčení, že mobilné telefóny majú viac negatívnych ako pozitívnych vplyvov na vzdelávací proces.

Nesústredenosť na vyučovaní je jedným z hlavných argumentov tých, ktorí podporujú zákaz mobilov. Je dokázané, že mobilné telefóny majú tendenciu rozptyľovať pozornosť žiakov, čo vedie k nižšej úrovni zapojenia sa do vyučovania a k horším výsledkom.

Je tiež dôležité poznamenať, že čím sú žiaci mladší, tým väčší vplyv má používanie mobilov na ich mozog a nervovú sústavu. V dôsledku toho sa ich schopnosť sústrediť na vyučovanie značne znižuje.

Vašim argumentom proti mobilným telefónom na základných školách je aj to, že sú zbytočné a nepotrebné. Žiaci nepotrebujú mobilné telefóny na 1. stupni základných škôl na vykonávanie vzdelávacích aktivít. Informácie môžu získať z iných zdrojov, ako sú školské encyklopédie, tablety a počítače.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že mobilné telefóny môžu mať negatívny vplyv na sociálnu interakciu žiakov. Keď sú neustále pohlcovaní svojimi telefónmi, môžu sa viac uzatvárať do seba a menej komunikovať so svojimi rovesníkmi a učiteľmi.

Napriek tomu, že niektorí tvrdia, že mobilné telefóny sú súčasťou života a mali by sme ich naučiť, ako ich správne využívať, je dôležité si uvedomiť, že ich zneužitie v mladom veku môže viesť k vážnym problémom v budúcnosti. Preto zákaz mobilov na základných školách môže byť správnym krokom k tomu, aby sme chránili našich žiakov pred nežiaducimi vplyvmi.

V rámci prieskumu sme sa vás spýtali na vaše osvedčené postupy pri používaní mobilov vo vyučovaní a niektoré z nich vám ponúkame tu:

 • Žiaci nenosia mobily do školy a ak áno, musia byť vypnuté počas vyučovania
 • Vysvetlím - a do košíka odovzdajú "debilizátory"
 • Žiaci na 1.stupni nosia mobil iba výnimočne, keď idú do ZUŠ a potrebujú volať rodičom
 • V školskom poriadku sú zakotvené pravidlá používania. Mobily pred vyučovaním zamykajú do skriniek.
 • Vyhľadávanie informácií, používanie aplikácie kalkulačky , fotoaparátu, diktafónu, navigácie
 • Jednoznačne ich využívam na aktivity, doplnenie učiva, precvičenie, dohľadanie informácií, ukazujem im akosi pomôcť keď sa neviem pohnúť a potrebujem sa z danej situácie vymaniť. Je to prirodzená príprava do života
 • Žiaci na 1.stupni nenosia do školy mobily, škola komunikuje so ZZ(zákonnými zástupcami) sama v prípade nutnosti
 • Upozornenie s dôrazom na opakované použitie odobratie mobilu
 • Mobily majú žiaci vypnuté počas vyučovania.

Mnohé školy uplatňujú prísny zákaz mobilných telefónov počas vyučovania a požadujú, aby boli mobilné telefóny vypnuté a odložené. Žiaci ich môžu mať so sebou, ale ich použitie je obmedzené na mimo vyučovacie aktivity. Skupina učiteľov, 10,5% z vás, je za používanie mobilov na vyučovaní, nakoľko vám slúžia ako kalkulačky, diktafón či aplikácie na rôzne tvorivé činnosti v triede.

V závere môžeme konštatovať, že regulovaný zákaz používania mobilov na základných školách s modifikáciami viažucimi sa na vek detí a ich pripravenosť na prácu s digitálnymi technológiami mobilných telefónov môže byť krokom k zlepšeniu vzdelávania a ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi technológie. Je však dôležité, aby sme naďalej diskutovali o tejto téme a hľadali spôsoby, ako najlepšie podporiť vzdelávanie našich detí v dobe, ktorá od nás každým dňom vyžaduje veľkú mieru flexibility a otvorenosti voči digitalizácii v našej spoločnosti.