Elena Moravčíková

Elena Moravčíková je certifikovaná lektorka mäkkých zručností, členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

O

Elena Moravčíková

Je absolventka doktorantského štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a certifikovaná koučka ACC Medzinárodnej federácie koučov ICF. Venuje sa individuálnemu business, life aj executive koučingu, ako i práci s tímami a skupinami zamestnancov. Jej klientmi sú vrcholoví manažéri, majitelia firiem, riaditelia, ale i bežní zamestnanci a ľudia, ktorí hľadajú odpovede vo svojom živote.

Pôsobí ako členka Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF.

Od roku 2016 pracuje ako certifikovaná praktikantka neuro-lingvistického programovania a svoje skúsenosti a know-how využíva pri práci s firemnými, tak aj individuálnymi klientami. Za veľmi dôležité v živote človeka považuje schopnosť poznať samého seba – kto som, čo chcem, po čom túžim, čo ma napĺňa, motivuje, ako dospieť k sebauvedomeniu.

Je certifikovaná lektorka mäkkých zručností, členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Práci lektora sa venuje niekoľko rokov, pričom svoje školenia, kurzy pripravuje pre klientov na mieru, podľa ich požiadaviek, predstáv a potrieb za využitia svojich doterajších manažérskych skúseností v prepojení s koučingovým a mentoringovým prístupom ako aj psychodiagnostickými nástrojmi FACET5.

Publikuje v odborných časopisoch zameraných na oblasť HR, vystupuje na konferenciách.