Berislav Bozanovic

Berislav je majiteľ, generálny riaditeľ a zakladateľ jazykovej školy akreditovanej spoločnosťou EAQUALS v chorvátskych Vinkovciach a Vukovare.

O

Berislav Bozanovic

Berislav je majiteľ, generálny riaditeľ a zakladateľ jazykovej školy akreditovanej spoločnosťou EAQUALS v chorvátskych Vinkovciach a Vukovare. Učiteľ jazykov a manažér už 25 rokov. Tvorca systému rozvojového jazykového vzdelávania s prístupom zameraným na potreby žiaka a jedného z najúspešnejších prípravných centier Cambridge v Chorvátsku. Tvorca jedinečnej metódy prípravy učiteľov. Osobitné záujmy: excelentnosť vo vzdelávaní a prostriedky umožňujúce dosahovanie výsledkov vzdelávania.