Tvorba vízií na školách

Hlavný cieľom programu je posilniť sebavedomie účastníkov vo vieru v ich vlastné riešenia a povedomia o potrebe rozvoja ich sociálno-emocionálnej inteligencie a práce v tíme.

240 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Novinky 2022
Trvanie: 
18 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
8-15 miest

Základné informácie

Obsah programu
  • Očakávania, ciele a motivácia účastníkov.
  • Univerzálne princípy sebarozvoja.
  • Interaktívne cvičenia, prípadové štúdie, hry.
  • Inovatívne vizualizačné metódy na podporu motivácie založené na výskume v oblasti psychológie a vzdelávania.
  • Sebahodnotenie, životné príbehy a tvorba vízie do budúcnosti.
  • Prezentácie účastníkov, hodnotenie, záver.
  • Akčný plán pre blízku budúcnosť.

Čo sa naučíte

Transformační lídri pre zmenu sú jedným z predpokladov toho, aby sa škola stala šťastným miestom pre všetkých jej hráčov. Tento kurz prináša nové prístupy, ktoré inšpirujú ľudí pracujúcich v školách k vytváraniu vlastných vízií, ktoré im umožnia rásť a rozvíjať sa pre želané výsledky. Kurz je založený na 9 princípoch moderného človeka Uč sa a veď. Sú veľmi inšpiratívne a motivujúce pre každého, kto je pripravený vydať sa na cestu sebarozvoja za účelom lepšieho uplatnenia sa v živote.

Miesto konania

Learn & Lead Innovation, s.r.o.

Hlavná 7047/24

919 34

Biely Kostol

Slovensko

Mobil 1: + 421 908 291 997

Mobil 2: + 421 903 412 551

Email: info@learnandlead.eu

240 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
Novinky 2022
Trvanie: 
18 h
Jazyk: 
SJ, AJ
Kapacita: 
8-15 miest
Mesto: 
Biely Kostol
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves