Podpora rozvoja zdravých vzťahov žiakov. Prebúdzajme kreativitu, zvedavosť a tímovú spoluprácu.

Seminár je súčasťou celku Moderná cesta rozvoja učiteľa. Cieľom tohto semináru je podpora a rozvoj tímovej práce na školách.

160 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
2 dni
Jazyk: 
SK
Kapacita: 
30 miest

Základné informácie

Tímovej práci sa učíme celý život. Na tomto kurze sa budeme venovať témam, ako môžeme, ako učitelia, priblížiť našim žiakom dobrý pocit z tímovej práce, ak pracujeme s rešpektom voči ostatným, aktívne sa zapájame a hľadáme tvorivé riešenia.

Pre účastníkov prihlasujúcich sa na podujatie v rámci projektu Moderná cesta rozvoja učiteľa je registrácia bezplatná. Prosím využite registračný formulár TU.

Čo sa naučíte

Zameriame sa na témy:

  • ako nasmerovať prístup pedagóga na potreby žiaka - rozvoj kreativity, prebudenie zvedavosti a aktívneho zapojenia žiakov do procesu.
  • ako rozvíjať atmosféru na hodine, vzťah učiteľ-žiak,vzťah žiak-žiak, podpora spolupráce medzi žiakmi, aktívne učenie sa, rozvoj kreatívneho myslenia, prebudenie zvedavosti, rozvoj mäkkých zručností detí na základe konceptu 9 princípov „ Uč sa a veď“

Obsah programu

  • Prístup k rozvoju motivácie a zvedavosti
  • Pozrime sa bližšie na hodnoty a poslanie
  • Budovanie dôvery
  • Rozvojový rámec učiteľa v prístupe zameranom na potreby žiaka a jeho zavádzanie
  • Praktický tréning s tvorbou myšlienkových máp, tréningom komunikačných zručností, praktickými ukážkami a tréningom práce so žiakmi v rôznych situáciách tímovej aktivity (rozvoj asertívnej komunikácie u žiakov, spôsob podania spätnej väzby, rozvoj zdravého     sebavedomia), praktickými ukážkami prístupu k aktívnemu zapojeniu žiakov

Miesto konania

Harmony Academy, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Jaroslav Chynoradský

Mobil : +421 907 786 197

Email: jaro@harmony.sk

160 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
2 dni
Jazyk: 
SK
Kapacita: 
30 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves