LV - Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Cieľom tohto programu je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich pedagogicko-psychologického myslenia. Na tomto základe rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ako aj ich zručnosti čo najefektívnejšie rozvíjať komunikačné zručnosti študentov.

400 €

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor consectetur adipiscing elit purus vivera.

Kategória: 
Certifikácia Learn & Lead
Trvanie: 
30 h
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
8-15 miest

Základné informácie

 • Prehľad metód excelencie používaných v Európskych školách
 • Úvod k sebahodnoteniu organizácie
 • Sebahodnotenie organizácie – simulácia
 • Práca s výsledkami sebahodnotenia a výber a plánovanie rozvojových projektov
 • Návšteva miestnej školy, práce s konceptom EFQM, výmena skúseností, možnosť stínovania v miestnej škole
 • Prezentácia a diskusia – výsledky (za účasti miestnych expertov a manažérov škôl)

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

 • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
 • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
 • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
 • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, a efektívnych stavov a osobnosti človeka.
 • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi

Miesto konania

Biedrība Eurofortis

Anniņmuižas bulvāris 38-37

1067

Riga

Lotyšsko

Mobil: +371 277 63451

Email: adela.vitkovska@eurofortis.lv

400 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
Certifikácia Learn & Lead
Trvanie: 
30 h
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
8-15 miest
Mesto: 
Riga
Krajina: 
Lotyšsko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves