HR - Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Cieľom tohto programu je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich pedagogicko-psychologického myslenia. Na tomto základe rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ako aj ich zručnosti čo najefektívnejšie rozvíjať komunikačné zručnosti študentov.

610 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Certifikácia Learn & Lead
Trvanie: 
30 h
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest

Základné informácie

Kurz prebieha v anglickom jazyku, v skupinke 12-20 učiteľov, v prezenčnej forme. Celkovo pozostáva z 30 vyučovacích hodín, ktoré sa konajú vo Vukovare, v termíne od 28.11.2022 do 2.12.2022 Kurz je v celkovej sume 610 eur.

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

  • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
  • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
  • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
  • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, a efektívnych stavov a osobnosti človeka.
  • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi

Miesto konania

Linguapax

Stanka Vraza 10

Vukovar

Chorvátsko

Mobil: +385 99 684 1762

Email: andrea@linguapax.hr

610 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
Certifikácia Learn & Lead
Trvanie: 
30 h
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest
Mesto: 
Vukovar
Krajina: 
Chorvátsko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves