Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie vo vyučovaní a odbornom vzdelávaní

Cieľom tohto programu je rozšíriť odbornosť učiteľov o teoretické vedomosti a praktické didaktické zručnosti potrebné pre aplikáciu teórie viacnásobnej inteligencie vo vyučovaní, čím sa skvalitní a zatraktívni priebeh vyučovania.

610 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
30 h / 5 dní
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest

Základné informácie

Obsah programu
  • ABC ľudskej inteligencie
  • Howard Gardner a Projekt Zero
  • Inteligenčné profily, sebapoznávanie
  • Štýly učenia sa a inteligencia
  • Efektívne vyučovanie angličtiny u študentov
  • Viacnásobná inteligencia a učebnica
  • Hodnotenie
Aktuálne termíny:
7.8. - 11.8. 2023 - Slovensko

Čo sa naučíte

V tomto kurze sa oboznámite s teoretickými základmi viacnásobnej inteligencie podľa Howarda Gardnera, rozšírite si svoje vedomosti o rôznych typoch žiakov, vďaka čomu budú vaše hodiny pre žiakov nezabudnuteľné. Túto teóriu budete môcť využiť na svojich hodinách a urobiť ich tak efektívnejšími, atraktívnejšími a príjemnejšími.

Miesto konania

Learn and Lead Innovation, s.r.o

Panónska cesta 17

851 01

Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Daniel Bacík

Mobil : +421 903 484 111

Email: info@learnandlead.eu

610 €

Kurz je určený pre učiteľov a lektorov rôznych typov škôl a predmetov. Podnetný môže byť aj pre vedúcich a riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní.

Počet lístkov:

Kategória: 
Všetky
Trvanie: 
30 h / 5 dní
Jazyk: 
AJ
Kapacita: 
12 - 20 miest
Mesto: 
Bratislava
Krajina: 
Slovensko

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves