Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Cieľom kurzu je predstaviť prístup zameraný na potreby žiaka a naviesť učiteľa na cestu jeho implementácie do svojich tried. Kurz je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí ešte neabsolvovali školenie na túto tému alebo cítia potrebu systematického štúdia pod vedením skúsených lektoriek, ktorými sú prof. Gabriela Lojová a Mgr. Soňa Petrášová.

240 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
24 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 18 miest

Základné informácie

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, v skupinke 15-18 učiteľov, kombináciou prezenčnej a online formy. Celkovo pozostáva z 24 vyučovacích hodín. Prvé a posledné stretnutie v celkovej dĺžke 10 vyučovacích hodín prebieha prezenčne, 14 hodín prebieha cez online stretnutia ( 2x45 min) vždy v pondelok v čase od 16,00 do 17,30. Kurz je v celkovej sume 240 eur. Aktuálny jesenný kurz, so začiatkom 24.09.2022, už prebieha, a je možné sa doň ešte stále zaradiť za zvýhodnenú cenu.

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť.

  • Analýza potrieb: Diskusia o problémoch účastníkov týkajúcich sa efektívnosti vyučovania a vzdelávania.
  • Prístup zameraný na žiaka: rozvoj, všeobecné charakteristiky, použitie u nás a v zahraničí, základné princípy.
  • Rozvojové rozdiely študentov a žiakov.
  • Jednotlivé rozdiely v učení sa cudzích jazykov: rešpektovanie jednotlivých rozdielov, schopností, Gardnerovej inteligencie, štýlov a stratégií učenia mozgu, a efektívnych stavov a osobnosti človeka.
  • Problémy v triede – analýza: prípadové štúdie, riešenie problémov nastolených účastníkmi

Miesto konania

MS Teams

Mobil : + 421 903 412 551

Email: info@learnandlead.eu

240 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
24 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 18 miest
Mesto: 
Krajina: 

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves