Aktuálne výzvy pri zavádzaní prístupu zameraného na potreby žiakov na školách

Cieľom tohto programu je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich pedagogicko-psychologického myslenia. Cieľom je taktiež podporiť učiteľov, ktorí pracujú s prístupom zameraným na potreby žiaka a poskytnúť im podporu a ďalšiu osvetu v moderovanej diskusii s odborníčkou, prof. Gabrielou Lojovou. Stretnutia sú vedené v priateľskom duchu a sú vždy prínosom pre účastníkov.

20 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
20 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 30 miest

Základné informácie

Kurz prebieha na mesačnej báze, online prostredníctvom platformy MS Teams v čase od 18:00 do 19:30. Na každé stretnutie je vybraná jedna téma, o ktorej sa následne diskutuje. Registrovať sa na jednotlivé stretnutia môžu jednotlivci i skupiny. Pri kúpe jedného termínu si prosím vyberte termín, vložte ho do košíka a následne prejdite ku platbe. V prípade záujmu o registráciu na viacero termínov naraz, využite prosím tlačidlo "Chcem sa registrovať" vpravo a do poznámky v registračnom formulári prosím vyplnte zoznam tém, o ktoré máte záujem, alebo nás kontaktuje priamo.

Čo sa naučíte

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. V tomto kurze učíme učiteľov orientovať ich prácu na potreby jednotlivých študentov v triede a pomáhame im rásť. Zoznam jednotlivých stretnutí a ich tém:

  • 19.09.2022, Ako aktivizovať žiakov na hodinách i mimo školy?
  • 17.10.2022, Personalizácia a zmysluplnosť učiva
  • 21.11.2022, Zvedavosť, výzva, predstavivosť a motivácia žiakov
  • 19.12.2022, Poznaj svojich žiakov - každý žiak si zaslúži úspech
  • 16.01.2023, Emócie vo výučbe?
  • 20.02.2023, Učebná atmosféra a efektívnosť vyučovania
  • 20.03.2023, Vzťahy v triede, kooperácia, súťaživosť
  • 17.04.2023, Spätná väzba a hodnotenie
  • 15.05.2023, Učiteľ - facilitátor,partner, kouč

Miesto konania

MS Teams

Mobil : + 421 903 412 551

Email: info@learnandlead.eu

20 €

Kurz je určený pre riaditeľov, manažérov, lektorov a učiteľov na rôznych typoch škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektových manažérov; obchodníkov; inovátorov vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania.

Počet lístkov:

Kategória: 
SK - kurzy len pre Slovensko
Trvanie: 
20 h
Jazyk: 
SJ
Kapacita: 
15 - 30 miest
Mesto: 
Krajina: 

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky.

Sú podujatia Modernej cesty rozvoja učiteľa vhodné aj pre učiteľov prvého stupňa základných škôl?

Koncept Learn&Lead vrátane prístupu zameraného na žiaka je možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium, využitie nie je limitované ani odborným zameraním.

Sú podujatia určené skôr začínajúcim učiteľom alebo sú vhodné skôr pre skúsenejších?

Na našich podujatiach dbáme na správnu výmenu názorov, skúsenosti, pohľadov na riešenia rôznych situácií. Práve vekovo aj skúsenosťami zmiešaná skupina, dokáže priniesť veľa „aha“ momentov, keď si uvedomíme pohľad toho druhého. Na našich podujatiach vítame skúsených aj začínajúcich učiteľov.

Nemôžem sazúčastniť všetkých troch podujatí, sú obsahovo na seba naviazané?

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo všetky tri sústredenia.

Čo o nás hovoria naši klienti

“Chcela by som Vám poďakovať za všetko, čím ste ma obohatili. Ste úžasné! Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.”

Eva
Učiteľka na ZŠ

“Naša kolegyňa, ktorá pred týždňom absolvovala vzdelávanie v Trnave, prišla s neskutočnými informáciami a navnadila aj ostatných v našej škole.”

Mgr. Milada Krišáková
Učiteľka na ZŠ, Spojená škola, Spisšká Stará Ves